Warmtenet of Stadsverwarming veel duurder dan gasaansluiting

U rookt nog niet ? Wel geloof mij, dat u straks bij een warmtenet een hele zware pijp rookt !
Linksom of rechtsom, u gaat betalen.

 

Gemeente Albrandswaard, staat aan de vooravond van een transitie die elke burger binnen haar gemeentegrenzen zal treffen. Er wordt gekeken naar welke vorm van energie voor welke wijk de beste oplossing is. Het warmtenet zal een speerpunt vormen voor de meeste woningen en overigen krijgen een meer individuele energie aanpassing in de vorm van warmtepompen etcetera. De postcodeloterij vind dus ook binnen onze gemeentegrenzen plaats, waarbij u ALTIJD winnaar bent van een rekening en meer voor uw energie en verwarming betaald dan huidig, van vele honderden euro’s per jaar bij een warmtenet of een investering van 12 tot 35000 euro in uw woning, alles afhankelijk van uw postcode.

Zo’n 650 duizend huishoudens hebben in Nederland blok- of stadsverwarming. Overstappen naar een andere energieleverancier is niet of nauwelijks mogelijk, daarom word je beschermd door de Warmtewet, met als uitgangspunt dat je niet meer betaalt dan huishoudens met een gasaansluiting. Maar klopt dat wel?

Deze afspraak wordt ook wel het ‘niet meer dan’-principe genoemd. Uit onderzoek van Radar in samenwerking met vergelijkingssite EasySwitch.nl blijkt echter dat dit niet het geval is en huishoudens soms wel honderden euro’s per jaar meer betalen. Daarnaast is de GJ (gigajoules) prijs gekoppeld aan de gasprijs. Nu de overheid de gasprijzen stevig d.m.v belastingen gaat verhogen, zal de gekoppelde GJ (gigajoules) prijs van een warmtenet ook flink oplopen.

Op 1 juli 2019 is de herziene Warmtewet in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meerdere tarieven gaat vaststellen die samenhangen met de levering van warmte. Verder vallen verhuurders en VvE’s die zelf warmte leveren, niet langer onder de Warmtewet.

De ACM stelt een maximum aan meerdere warmtetarieven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de levering van warmte van verschillende temperaturen. Ook voor de verschillende soorten afleversets, voor aansluitingen en afsluitingen, gaat de ACM maximumtarieven vaststellen. De nieuwe tarieven gaan gelden in 2020.

Verhuurders en VvE’s die zelf warmte leveren, vallen niet meer onder de Warmtewet. Klanten die warmte van een verhuurder of VvE krijgen, hebben al bescherming via het huurrecht of via VvE-bepalingen.

Sommige onderdelen zijn in de Warmtewet opgenomen. Een voorbeeld daarvan is de vergoeding bij een storing. Consumenten hebben hier nu sowieso recht op, ook als de vergoeding niet staat genoemd in het contract met de warmteleverancier. Bij elke onderbreking die langer duurt dan 8 uur krijgt een consument een vergoeding van 35 euro per aansluiting. Duurt de onderbreking langer dan 12 uur, dan komt daar 20 euro bij voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Warmtewet staan op acm.nl en consuwijzer.nl, het consumentenloket van de ACM:

Verschillen tussen blok- en stadsverwarming

De meeste mensen die blok- of stadsverwarming hebben wonen in de provincie Flevoland (ruim 30%), gevolgd door Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Bij blokverwarming wordt een heel huizencomplex voorzien van warmte via een collectieve ketel. Bij stadsverwarming gebruik je restwarmte van bijvoorbeeld een energiecentrale, verbrandingsinstallatie of fabriek in de buurt.

Honderden euro’s duurder uit

Ook met blok- en stadsverwarming betaal je elke maand een termijnbedrag aan een energiemaatschappij en krijg je jaarlijks een jaarafrekening. Een jaarafrekening van blok- of stadsverwarming is niet te vergelijken met een gewone jaarafrekening. Er wordt namelijk gerekend met andere eenheden (gigajoules). Bovendien: in de prijs die je voor warmte betaalt zitten ook transportkosten (van de ketel naar een woning) en servicekosten (voor het verwarmen van centrale ruimtes en het onderhoud van de ketel).

De tarieven worden elk jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zo betaalde je in 2017 bijvoorbeeld een vast bedrag van 299,16 euro en daarbovenop 22,69 euro per verbruikte gigajoule (GJ),  in 2019 is het bedrag bij Eneco Rotterdam voor verbruikte GJ, € 28,47. Deze prijzen zijn gekoppeld aan de gasprijs !
Een enorme prijsstijging van 25% ! in 2 jaar tijd.

Tarieven GJ (gigajoule) periode 4 jaar:

  • 2016 € 22,66 per GJ
  • 2017 € 22,68 per GJ
  • 2018 € 23,99 per GJ 
  • 2019 € 28,47 per GJ
  • De tarieven zijn weliswaar begrensd, maar liggen altijd veel hoger dan de scherpe actieaanbiedingen die je via overstapsites kunt krijgen. Bovendien geldt voor andere kosten dat ze ‘redelijk’ moeten zijn. Maar dit ‘redelijk’ is natuurlijk een breed volledig ongrijpbaar begrip.

Overstap niet of nauwelijks mogelijk

Als je stadsverwarming of blokverwarming hebt, kun je wel zelf kiezen welke energieleverancier je stroom levert, maar voor de levering van warmte is dat veel ingewikkelder. Met blokverwarming kun je in principe overstappen naar een andere gasleverancier. Dat moet  dan wel collectief gebeuren, bijvoorbeeld via de Vereniging van Eigenaren (VvE) of de verhuurder van het appartementencomplex.

Bij stadsverwarming zit men vast aan de warmteleverancier van de betreffende wijk. Je bent namelijk niet aangesloten op een landelijk netwerk zoals bij elektriciteit en gas waar aanbieders elkaar met actietarieven beconcurreren. Je krijgt de warmte rechtstreeks van de producent. Die heeft dus een monopoliepositie.

Duurzamer of niet ?

In tegenstelling tot nagenoeg alle publicaties van energiebedrijven is het nog niet zo’n uitgemaakte zaak dat een warmtenet duurzamer is dan gas. Het is maar wat je als uitgangspunt kiest. De emissies komen grotendeels voor rekening van 12 concerns die samen verantwoordelijk zijn voor 90% van de CO2-uitstoot in de aardolie-, chemische- en staalindustrie en binnen de industrie als geheel voor 70%. Om restwarmte te creëren zijn er dus eerst tonnen de lucht in gegaan, en maak je nu gebruik van het bijproduct. Dit bijproduct is dus geen duurzame bron ‘opzich’. Een beetje dezelfde vergelijking als de rekenmethodiek voor de EU uitstoot per lidstaat waarbij de cijfers worden uitgedrukt per hectare. U moet de cijfers in de volgende context lezen: Een obesitas patiënt heeft als hij in een grotere kamer staat plots de perfecte BMI ! Maar feit blijft dat we veel uitstoot hebben en moeten trachten dit zo goed mogelijk te beperken. Het Nederlandse probleem is dat de gewenste aanpassingen elke burger persoonlijk in zijn of haar portemonnee treft. Dit is een unieke positie binnen de EU waar elders doelstellingen gehaald kunnen worden door innovatie van energieproductie op grote schaal en/of aanwezigheid van natuurlijke bronnen. ( er is veel grond, water, bossen etc ).

De aangeleverde warmte vanuit de industrie is lang niet voldoende van temperatuur en moet verder verhit worden tot een bruikbare transporttemperatuur. Dit extra verwarmen gaat natuurlijk wel ten koste van milieu. De bouw van een warmtenet is onder de huidige omstandigheden ( stikstof en PFAS ) zelfs onuitvoerbaar.

Voor stadsverwarming moet een leidingnet worden aangelegd. De warmte wordt in conventionele systemen geleverd op 120°C aan de ingang van het net en 90°C bij de woning. Nieuwe netten worden ontworpen op lagere temperatuur, maar voor het leveren van warm tapwater is levering van 70°C aan de woningen noodzakelijk.

Nederland derde van Europa

Met 1,4 gigawatt aan nieuwe capaciteit staat Nederland op de derde plaats. Het is voor het eerst dat Nederland de grens van 1 gigawatt aan nieuwe capaciteit overstijgt; in 2017 kwam er nog 0,77 gigawatt bij. Duitsland staat op de eerste plaats met 2,96 gigawatt aan nieuwe capaciteit, gevolgd door Turkije met 1,64 gigawatt. Nederland loopt hierin dus, de hectare-rekenmethode van de EU volgend, voorop en staat fier aan kop wat te zien is aan de foeilelijke daken in ons landje, waar in andere EU lidstaten grote zonneparken zorgdragen voor groene energie. Zonnepanelen en haar productie vormen milieutechnisch echter een uitstekend alternatief voor energieopwekking, al is het esthetisch onverantwoord. Je ziet maar weer dat rapporten allemaal een andere rekenmethode gebruiken om hun of haar gelijk te halen.

Warmtenet sustainability termijn.

Belangrijk voor een warmtevoorziening is de sustainability en langere termijn. Restwarmte wordt voor Albrandswaard geleverd door industrie en haven in de regio Rotterdam. Shell is een main player in deze opzet en krijgt derhalve ook invloed anders dan werkgelegenheid binnen de regio. Anders gezegd, de industrie krijgt een dwangmiddel in handen omdat de regio afhankelijk is geworden. Of dit een goede zaak is, zal vastgelegd moeten worden middels juiste afspraken in contracten. Het is blijkbaar niet zo dat bedrijven gratis hun restwarmte weggeven omdat er klaarblijkelijk ook investeringen nodig zijn. Een rondje langs onze omliggende bedrijven levert het volgende beeld qua meedoen of afzien:

Ergo is alles nog lang niet zo zonneklaar als wordt gesteld in doelen van gemeente(s). Blijft dus de vraag hoe zeker en betaalbaar uw warmtevoorziening in de toekomst zal worden en blijven. Ik weet het niet, en hoogst waarschijnlijk u ook niet.